เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน โดยผู้บริหารทั้งสองท่านกล่าวสรุปงาน โครงการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ต่อด้วยการจับฉลากของขวัญ เพื่อขอบคุณ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจดีตลอดมา