ตรวจเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการ MTP 3.1

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารโครงการ ของ EEC โดยคุณโชคชัย ปัญญายงค์ ที่ปรึกษาพิเศษ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการถมทะเลก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมชมการทำงานและการเตรียมหินแกรนิตขนาดต่างๆ สำหรับใช้ในการสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นของโครงการ ณ เหมืองและโรงโม่หิน...

Read More

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 13 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ครบรอบ 27 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 ผู้บริหารและหัวหน้างานส่วนงานสนับสนุนได้ร่วมถวายสังฆทานและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลสงฆ์ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายร่วมไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารโชติจินดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

Read More

การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ เพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding)...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะ Leader Team กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3 : PMCSC3) ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ(วงแหวนกาญจนาภิเษก)...

Read More

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา บริเวณภายในอาคารโชติจินดา...

Read More