พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)

ในวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบแก้ไข...

Read More

Congratulations to the New Director General, Port Authority of Thailand, Lt. Jg. Kamolsak Promprayoon, RTN.

เมื่อเดือนมีนาคม 2562 นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร กรรมการผู้จัดการ บจก. โชติจินดา คอนซัลแตนท์ และพลเอกวินัย เสมสวัสดิ์ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร เนื่องในโอกาส...

Read More

Contract signing ceremony of Project Management and Construction Supervision for SRT High-speed Train (Bangkok-Nakhon Ratchasima)

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการก่อสร้างระบบรถไฟฯ โครงการรถไฟความเร็วสูง...

Read More

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม/ชุมชน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการ...

Read More