เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะ Leader Team กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3 : PMCSC3) ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มูลค่าการจ้างงานของที่กลุ่มบริษัท ที่ปรึกษากลุ่มที่ 3 (PMCSC3) เป็นเงินจำนวน 561 ล้านบาท และสัดส่วนที่บริษัท โชติจินดาฯ ได้รับเป็นเงินจำนวน 233 ล้านบาททั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมเต็มที่ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีที่ลงนามในสัญญา