ตรวจเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการ MTP 3.1

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารโครงการ ของ EEC โดยคุณโชคชัย ปัญญายงค์ ที่ปรึกษาพิเศษ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการถมทะเลก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมชมการทำงานและการเตรียมหินแกรนิตขนาดต่างๆ สำหรับใช้ในการสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นของโครงการ ณ เหมืองและโรงโม่หิน...

Read More

การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ เพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding)...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ฝ่าย Ports & Marine Management (POM) ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว...

Read More