เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ฝ่าย Ports & Marine Management (POM) ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว