เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารโครงการ ของ EEC โดยคุณโชคชัย ปัญญายงค์ ที่ปรึกษาพิเศษ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการถมทะเลก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมชมการทำงานและการเตรียมหินแกรนิตขนาดต่างๆ สำหรับใช้ในการสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นของโครงการ ณ เหมืองและโรงโม่หิน บริเวณตำบลห้วยโป่งของบริษัท อิตาเลี่ยนไทยฯ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของงานถมทะเล ณ บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็น lead firm ของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC) ของโครงการนี้