บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ เพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับใน พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

การประชุมจัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ร่วมกับการเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์