พิธีลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่าย Project Management & Construction Supervision (PMC) บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดได้ลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant CSC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกระยะแรก

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินระยะที่ 1 กลุ่มที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต๊นส์ จำกัด, บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ฝ่าย Ports & Marine Management (POM) ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างเป็นผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเป็นผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)...

Read More

กิจกรรม CSR และ ท่องเที่ยวประจำปี CSR & Annual Company Trip, Sattahip, 20-22 December 2019

บริษัทฯ ได้จัดให้มีงานสัมมนา กิจกรรม CSR พร้อมท่องเที่ยวประจำปี ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ที่อำเภอสัตหีบ จ. ชลบุรี โดยวันศุกร์ที่ 20 บ่าย คณะผู้บริหารและพนักงานได้เข้าชมเรือรบหลวงภูมิพลฯ และไปกราบสักการะพระที่วัดหลวงพ่ออี๋เพื่อความเป็นสิริมงคล...

Read More