กิจกรรมปีใหม่ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน โดยผู้บริหารทั้งสองท่านกล่าวสรุปงาน โครงการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ต่อด้วยการจับฉลากของขวัญ ...

Read More

งานทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดปากน้ำ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทฯ ถวายเครื่อง ไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์...

Read More

New Year Celebration Lunch & Gifts Exchange, 25 January 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ เริ่มด้วยการกล่าวสรุปงาน โครงการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาโดยผู้บริหารทั้งสองท่าน...

Read More

New Year 2018 Celebration Lunch & Gifts Exchange

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างผู้บริหารและพนักงาน...

Read More

New Year 2017 Celebration Lunch, Gifts Exchange, Dhamma Talk & Meditation Practice

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างผู้บริหารและพนักงาน...

Read More