เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560  บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างผู้บริหารและพนักงาน หลังจากนั้นได้นิมนต์พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตตานุภาพ จากวัดธรรมมงคล มาบรรยายธรรมและสอนการนั่งสมาธิเบื้องต้น