เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ เริ่มด้วยการกล่าวสรุปงาน โครงการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยผู้บริหารทั้งสองท่าน ต่อด้วยการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างพนักงานทุกคน และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ช่วงค่ำพนักงานสังสรรค์กันต่อพร้อมร้องเพลงคาราโอเกะ