เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561  บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างผู้บริหารและพนักงาน มอบรางวัลพิเศษให้ฝ่ายชนะเลิศและรองชนะเลิศการตกแต่งห้องทำงานสวยงามรับเทศกาลปีใหม่และมอบของรางวัลบางส่วนจากผู้ให้บริการและสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมาให้พนักงานที่จับฉลากได้ งานนี้สนุกสนาน อิ่มท้อง เพิ่มความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดี