วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 13 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ครบรอบ 27 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 ผู้บริหารและหัวหน้างานส่วนงานสนับสนุนได้ร่วมถวายสังฆทานและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลสงฆ์ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายร่วมไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารโชติจินดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

Read More

24th Anniversary Celebration

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เป็นวันครบรอบ 24 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ ผู้บริหารได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำงานมาต่อเนื่องครบ 15 ปี...

Read More

23rd Anniversary Celebration

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 บริษัทฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่บริษัทฯ...

Read More

22nd Anniversary Celebration, Sports Day & Annual Trophy Award to Best Employees

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล...

Read More