วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ปี 13 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันที่ 13 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ครบรอบ 28 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน....

Read More

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 13 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ครบรอบ 27 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 ผู้บริหารและหัวหน้างานส่วนงานสนับสนุนได้ร่วมถวายสังฆทานและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลสงฆ์ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายร่วมไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารโชติจินดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

Read More

24th Anniversary Celebration

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เป็นวันครบรอบ 24 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ ผู้บริหารได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำงานมาต่อเนื่องครบ 15 ปี...

Read More

23rd Anniversary Celebration

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 บริษัทฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่บริษัทฯ...

Read More

22nd Anniversary Celebration, Sports Day & Annual Trophy Award to Best Employees

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล...

Read More