เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 บริษัทฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่บริษัทฯ  ช่วงบ่าย ผู้บริหารได้มอบโล่รางวัลและเงินรางวัล ให้แก่พนักงานที่ทำงานมาต่อเนื่องครบ 20 ปี และ 10 ปี  พนักงานดีเด่นประจำปี 2560 และขวัญใจพนักงานฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา หลังจากนั้นมีการแข่งขันตีปิงปองรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาสีภายในของบริษัทฯ