Annual Check-Up and Seasonal Influenza Vaccination 2019

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พร้อมทั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีนี้ได้ให้โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ ส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ มาให้บริการที่อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน เพราะช่วยค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

Read More

25th Anniversary Celebration

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นวันครบรอบ 25 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดปากน้ำ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทฯ ถวายเครื่อง ไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ผู้บริหารได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำงานมาต่อเนื่องครบ 10 ปี และรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อขอบคุณ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจดีตลอดมา

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน–สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบ...

Read More

บริษัท Pasco จากประเทศญี่ปุ่นนำเสนอเทคนิคใหม่ในการสำรวจแผนที่ GIS แนวสายทางรถไฟ

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562) บริษัท Pasco จากประเทศญี่ปุ่นมานำเสนอเทคนิคใหม่ในการสำรวจแผนที่ GIS แนวสายทางรถไฟ ให้กับฝ่าย GIS และ ฝ่าย PMC ...

Read More

พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล บริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ในวันนี้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล บริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือ...

Read More