เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร บริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่ “นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์” ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย