พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินระยะที่ 1 กลุ่มที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต๊นส์ จำกัด, บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เอพซิลอน จำกัด และ บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด รวม 4 บริษัท นับเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC