เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559  บริษัทฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่บริษัทฯ  ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ พร้อมให้รางวัลทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ตกค่ำเป็นการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ในโอกาสนี้ ผู้บริหารได้มอบโล่รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี และโล่รางวัลขวัญใจพนักงานฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา