เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นวันครบรอบ 25 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดปากน้ำ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทฯ ถวายเครื่อง ไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ผู้บริหารได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำงานมาต่อเนื่องครบ 10 ปี และรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อขอบคุณ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจดีตลอดมา