บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเดินทางท่องเที่ยวประจำปีไปประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ อย่างครบถ้วน โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น หมู่บ้านโอชิโนะฮัก ไก – ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – วัดนาริตะ – ช็อปปิ้งร้านดองกี้ และห้างเอออน เป็นทริปที่ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน เป็นที่พอใจของพนักงานมาก