วันที่ 4-7 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเดินทางท่องเที่ยวประจำปี ไปเกาะเจจู  สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับความรู้มากมายทั้งการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ อย่างครบถ้วน ความรู้ด้านสุขภาพ  และสนุกกับการช็อปปิ้งสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามกันอย่างเต็มที่ เป็นที่พอใจของพนักงานอย่างมากทีเดียว