เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ผู้บริหารได้กราบนิมนต์พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมาคม ทำพิธีเจิมป้ายชื่อบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล และในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม เวลา 9:09 น. ได้ฤกษ์มงคลนำป้ายชื่อบริษัทฯ ขึ้นเปลี่ยนแทนป้ายเดิม