วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 18.00 น. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนาม ซ็อคเกอร์โปร อ่อนนุช 17  เป็นการแข่งขันประเภทลาน 5 ประเภท ปิงปองชาย-หญิง และฟุตบอล ชาย-หญิง หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น ผู้บริหารได้มอบรางวัลแก่ผู้นะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ