วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่ นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระหว่าง กทพ. กับ กลุ่มบริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สัญญาจ้างผู้ให้บริคารควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระหว่าง กทพ. บริษัทผู้รับจ้างฯ และผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์กรต่อตำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดำานตะวันตก สัญญาที่ ๑ – สัญญาที่ ๔ (งานโยธา) และสัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ระหว่าง กทพ. และผู้สังเกตการณ์อิสระฯ โดยมีดร.สุชาติชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการกทพ. ผู้บริหารบริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอเซี่ยน เอ็นจิเนี่ยริ่ง คอนซัลเเตนส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลเเตนท์ จำกัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลเเตนท์ จำกัด เเละผู้สังเกตการณ์อิสระฯ ร่วมลงนามในสัญญา กทพ. ลงนามในสัญญาจ้างผู้ให้บริคารควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

Contract signing ceremony on 14 November 2018 between the Express Way Authority and Consulting Group: Epsilon, Asian Engineering Consulting, MAA Consultant and Chotichinda Consultants for the Construction Supervision of the Rama 3 – Dao Khanong western outer ring road expressway special Project (contract 1-4: civil work and contract 5: toll collection system, traffic control system and communication system)

�”