วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ฝ่าย Rails, Highways & Transportation (RHT) บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเป็นผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)