เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล บริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่าง กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ กับ บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด มูลค่าจ้างที่ปรึกษาประมาณ 12.86 ล้านบาท นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญสำหรับการบำรุงรักษาร่องน้ำบริเวณชายทะเล

Contract Signing Ceremony on 24 May 2019 between the Royal Thai Navy and Chotichinda Consultants for the Channel Maintenance Dredging Project Management and Supervision at Chuk Samet Port, Sattahip Commercial Port, Sattahip Naval Base with approximate 12.86 million baht consulting service.