วันที่ 15 มีนาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการก่อสร้างระบบรถไฟฯ โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทยกับกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย 1. บริษัทเอพซิลอน 2. บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์  3. บริษัท MHPM และ 4. บริษัท WSP ระยะเวลาโครงการ 60 เดือน มูลค่าจ้างที่ปรึกษาประมาณ 1,200 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่สำคัญที่จะช่วยให้การเดินทางระหว่าง กทม.และโคราช สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดเวลาเดินทางมากยิ่งขึ้น

Contract signing ceremony on 15 March 2019 between the State Railway of Thailand and the Consulting Group: Epsilon, Chotichinda Consultants, MHPH and WSP for the 60- month Project Management, Design & Installation of Railway System and Safety Guarantee of  the Thai-Chinese High-Speed Train Bangkok – Nong Khai Section (Phase 1, Bangkok – Nakhon Ratchasima). Approximate 1.2 million baht consulting service.