เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  กรมทางหลวง ได้ลงนามสัญญางานว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เดอะเบสท์ คอนซัลท์ติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด และ บริษัท เอ็นทิค จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน