เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน–สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นำโดย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นทิค จำกัด และบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ ห้องประชุม1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

Contract Signing Ceremony for Feasibility Study, Detailed Engineering Design and Preparation of Tender Document for Nakhon Ratchasima Mass Transit System (MRT Green Line: Save-One Market – Baan Naree Sawat Protection and Occupational Development Center), 30 May 2019, between MRTA and the Consulting Group: Chotichinda Consultants, ENTIC and A21.