เช้าวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยผู้บริหารและพนักงานได้เดินทางไปที่ไปวัดบางเพลิง อ.บางปะหัน  จ. พระนครศรีอยุธยา ถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง  ให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดบางเพลิง ที่มีพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดนี้เพียง 5 รูป มีศูนย์เด็กกำพร้าที่ต้องดูแล 50 ชีวิต หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกอุปกรณ์การศึกษา เครื่องกีฬา ของเล่น และขนม นมต่างๆ ให้กับเด็กๆ ที่ศูนย์เด็กกำพร้าของวัดบางเพลิง เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมเหยงคณ์ เพื่อร่วมกิจกรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ณ วิหารอบรมวิปัสสนา โดยมีท่านเจ้าอาวาส พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรํสี) เมตตาแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษและสอนการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้แก่ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และญาติธรรม พร้อมแจกหนังสือธรรมะให้มาศึกษาและปฏิบัติต่อเนื่องเองที่บ้าน เสร็จสิ้นกิจกรรมเวลา 15.30 น. หลังจากนั้นพนักงานแวะซื้อของฝากที่ตลาดน้ำอโยธยาและทานอาหารเย็นร่วมกันที่ร้านอาหารบ้านริมน้ำ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาก ได้ทำบุญ ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ครบถ้วน เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี