วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญการให้บริการระบบปฏิบัติการอนุมัติออนไลน์ และการจัดการองค์ความรู้ (Anywhere Approval and Knowledge Management Platform) มาอบรมการใช้งานดังกล่าวให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาทำงาน และการจัดเก็บองค์ความรู้ที่พนักงานแต่ละฝ่ายได้แบ่งปันความรู้ในกิจกรรม KM แต่ละเดือน ไว้บนระบบปฏิบัติการนี้ พนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงระบบนี้ได้ตลอดเวลาจากที่ใดก็ได้ หลังจากการอบรมผู้บริหารได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เชี่ยวชาญ  นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบการจัดการของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประหยัดเวลาการทำงานของพนักงานได้มากทีเดียว