เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งมีบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทนำกลุ่ม ร่วมกับบริษัทยูทีลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์  จำกัด และกลุ่มบริษัท Mott MacDonald Ltd. และบริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1 – PMCSC 1) ของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนสถานีศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)