PROJECT DESCRIPTION

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปัจจุบันสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 45 ล้านคนต่อปี ซึ่งในปีนี้ได้มีการคาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารถึง 51 ล้านคน และมีแนวโน้มว่า จะมีบริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ทาง ทอท. จึงจำเป็นต้องเร่งการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 15 ล้านคนต่อปี โดยคาดว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร ได้ถึง 60 ล้านคนต่อปี มีพื้นที่ก่อสร้าง 960,000 ตร.ม.

PROJECT DETAIL

  • Client: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
  • Location: จังหวัดสมุทรปราการ
  • Duration: มิถุนายน 2555 – มีนาคม 2561