PROJECT DESCRIPTION

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบ ยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทาง 13 กิโลเมตรเป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail System) แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุชแบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท เพื่อข้ามทางต่างระดับสุขุมวิท จากนั้นจึงเบี่ยงกลับมาอยู่ในแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิทผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อย บางปิ้ง โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกทางด้านทิศตะวันตกและลดระดับเพื่อเข้า ศูนย์ซ่อมบํารุง โดยมีสถานียกระดับ 9 สถานี ดังนี้ 1. สถานีสําโรง 2. สถานีปู่เจ้าสมิงพราย 3. สถานีพิพิธภัณฑ์เอราวัณ 4. สถานีโรงเรียนนายเรือ 5. สถานีสมุทรปราการ 6. สถานีศรีนครินทร์ 7. สถานีแพรกษา 8. สถานีสายลวด 9. สถานีเคหะสมุทรปราการ

PROJECT DETAIL

  • Client: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • Location: กรุงเทพมหานคร
  • Duration: มีนาคม 2555 – กันยายน 2559