PROJECT DESCRIPTION

ควบคุมงานขุดลอกและตรวจสอบผลการตรวจวัดปริมาณความขุ่นของน้ำทะเล

PROJECT DETAIL

  • Client: การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • Location: ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  • Duration: พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563