PROJECT DESCRIPTION

ให้คำแนะนำ การเห็นชอบ การเจรจาต่อรอง ยืนยัน รับรองการตรวจรับงาน ตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาระหว่างการขุดลอก ตรวจสอบแผนการดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ รวมทั้งแผนการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม และควบคุมผู้รับจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลบริเวณร่องน้ำท่าเรือจุกเสม็ด ให้ดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนดและให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี


PROJECT DETAIL

  • Client: การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • Location: ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  • Duration: กันยายน 2563 – มีนาคม 2564