PROJECT DESCRIPTION

ศึกษาการทรุดตัวและตรวจสอบความแข็งแรงหน้าท่าของท่าเทียบเรือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับท่าเทียบเรือ

PROJECT DETAIL

  • Client: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • Location: จังหวัดระยอง
  • Duration: สิงหาคม 2562 – มกราคม 2563