PROJECT DESCRIPTION

ศึกษาทบทวนข้อมูล การศึกษารายละเอียด ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม เพื่อให้รองรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ CRUISE และวางผังบริเวณบนพื้นที่หลังท่าเทียบเรือที่จะปรับปรุงใหม่ พร้อมศึกษารายละเอียดและออกแบบก่อสร้างอย่างละเอียดสำหรับอาคารผู้โดยสาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

PROJECT DETAIL

  • Client: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
  • Location: จังหวัดสมุทรปราการ
  • Duration: สิงหาคม 2560 – เมษายน 2561