งานจ้างที่ปรึกษากำกับและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างโครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O & M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)

Read More