เข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร บริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่ ” พล.ร.ท.สุทิน หลายเจริญ ” ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

Read More

เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร บริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่ “นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์” ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

Read More

เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร บริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่...

Read More

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม/ชุมชน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการ...

Read More

New Year Celebration Lunch & Gifts Exchange, 25 January 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ เริ่มด้วยการกล่าวสรุปงาน โครงการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาโดยผู้บริหารทั้งสองท่าน...

Read More
  • 1
  • 2