วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 18.00 น. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนาม ซ็อคเกอร์โปร อ่อนนุช 17...