เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร บริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่ “นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์” ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

Read More

เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร บริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านใหม่...

Read More

ตรวจเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการ MTP 3.1

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารโครงการ ของ EEC โดยคุณโชคชัย ปัญญายงค์ ที่ปรึกษาพิเศษ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการถมทะเลก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมชมการทำงานและการเตรียมหินแกรนิตขนาดต่างๆ สำหรับใช้ในการสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นของโครงการ ณ เหมืองและโรงโม่หิน...

Read More

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 13 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ครบรอบ 27 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 ผู้บริหารและหัวหน้างานส่วนงานสนับสนุนได้ร่วมถวายสังฆทานและบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลสงฆ์ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายร่วมไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารโชติจินดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

Read More

การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ เพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding)...

Read More