25th Anniversary Celebration

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นวันครบรอบ 25 ปีเต็มของการก่อตั้งบริษัทฯ ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดปากน้ำ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทฯ ถวายเครื่อง ไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ผู้บริหารได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำงานมาต่อเนื่องครบ 10 ปี และรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อขอบคุณ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจดีตลอดมา

Read More

บริษัท Pasco จากประเทศญี่ปุ่นนำเสนอเทคนิคใหม่ในการสำรวจแผนที่ GIS แนวสายทางรถไฟ

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562) บริษัท Pasco จากประเทศญี่ปุ่นมานำเสนอเทคนิคใหม่ในการสำรวจแผนที่ GIS แนวสายทางรถไฟ ให้กับฝ่าย GIS และ ฝ่าย PMC ...

Read More

Congratulations to the New Director General, Port Authority of Thailand, Lt. Jg. Kamolsak Promprayoon, RTN.

เมื่อเดือนมีนาคม 2562 นาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร กรรมการผู้จัดการ บจก. โชติจินดา คอนซัลแตนท์ และพลเอกวินัย เสมสวัสดิ์ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร เนื่องในโอกาส...

Read More

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม/ชุมชน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการ...

Read More

New Year Celebration Lunch & Gifts Exchange, 25 January 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ เริ่มด้วยการกล่าวสรุปงาน โครงการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาโดยผู้บริหารทั้งสองท่าน...

Read More